Bezpečnostní vazby stromů

Vazby stromu jsou klíčovou součástí péče o stromy, které pomáhají zajišťovat jejich stabilitu a bezpečnost.

Specifika bezpečnostních vazeb

Pomocí bezpečnostních vazeb (speciální ocelová lana nebo syntetický materiál) zajistíme větve tak, aby se zabránilo jejich odlomení od stromu a ohrožení okolí. Jedná se především o tzv. defektní tlaková větvení, kdy mezi silnými větvemi nevzniká větvení ve tvaru „U“, ale „V“  a nedochází tak k jejich srůstu. Dále se bezpečnostní vazby používají u poškozené větve vzrostlých stromů, kde by adekvátní váhová redukce větve působila příliš destruktivně.

Cena za 1 ks bezpečnostní vazby se pohybuje od 2 500 do 3 000 Kč.

Bezpečnostní vazbení stromů, ETW arborista Praha
Bezpečnostní vazbení stromů

Při hodnocení stavu stromů se řídíme standardy AOPK ČR
(Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky)