Péče, ošetřování a řez stromů

Zahrnuje různé postupy, které mají za cíl udržet stromy zdravé, bezpečné a esteticky příjemné.
Toho dosáhne jedině profesionál, který má potřebné znalosti a nástroje pro správnou péči o vaše stromy.

Základní prvky ošetřování stromů

Posudek – konzultace

Vše začíná posouzením aktuálního stavu stromu a jeho perspektivy a navržením adekvátních pěstebních opatření.

Řezání

Řezání stromů neznamená jeho ničení. Často je nezbytné pro udržení správného tvaru stromu a podporu jeho růstu. Při řezání stromů by měla být dodržena správná technika, aby nedošlo k jeho poškození. Tu zajistí pouze profesionál.

Odstraňování nebezpečných větví

Odstranění nebezpečných a poškozených větví může pomoci zabránit pádu stromu a případnému poškození okolního majetku.

Bezpečnostní vazební systém

Některé stromy musí být podepřeny tak, aby se zabránilo jejich rozdělení na dvě části.

Zdravotní ošetření

Některé stromy jsou náchylné k napadení škůdci nebo nemocemi, které mohou ohrozit jejich zdraví. Strom pak lze ošetřit aplikací pesticidů nebo jiných léků k zabránění šíření nemoci. To však mezi naše služby nepatří.

Kácení stromů

Pokud je strom příliš nemocný nebo poškozený, aby mohl být zachráněn, může být nutné jej odstranit. Profesionál provede bezpečné odstranění stromu zabezpečí tak, aby nedošlo k poškození okolního majetku.

Strom na soukromé zahradě

Udržovací řezy stromů

Zdravotní řez stromů 

Profesionál bere v potaz perspektivu a bezpečnost větví. Odstraněním suchých, nakažených, nemocných, křížících se nebo v budoucnu jinak nežádoucích větví se strom viditelně prosvětlí.


Bezpečnostní řez stromů

Levnější varianta zdravotního řezu. Profesionál odstraní bezprostředně nebezpečné – suché, nemocné, nalomené a přetížené – větve, nebere však ohled na budoucí růst stromu.

Redukční řez stromů 

Slouží k Symetrizaci koruny, odlehčení koruny, redukci od objektů atd. Jen profesionál je schopen provést redukční řez co možná nejšetrněji.

Výchovný řez stromů

Výchovný řez stromů je technika, která se používá při péči o mladé stromy s cílem vytvořit silnou, zdravou a dobře tvarovanou korunu. Jeho hlavním účelem je ovlivnit růst a tvar stromu v raném stadiu jeho vývoje, aby se dosáhlo požadovaného tvaru, stability a produktivity.

Výchovný řez stromů je esenciální pro správnou budoucí architekturu a perspektivní růst. Výchovným řezem lze předejít nákladnějším a destruktivnějším řezům již vzrostlých stromů. Ve své podstatě se jedná o zdravotní řez mladého stromu.

Řez památných a starých stromů

U ošetřování památných stromů je obzvlášť nutné individuální řešení každého jedince. Cílem ošetření je zlepšení vitality stromu, tedy maximálně prodloužit jeho kulturní, historickou a ekologickou funkčnost. Odborník ví, že je nutné dbát i na to, že starý prohnilý strom může být jedinečných domovem pro nespočet dalších organismů.

Ořez pamatného stromu, ošetření památných stromů

Ořez stromů Praha, kácení rizikových ceník

Prořezání a kácení rizikových stromů Praha a okolí s ceníkem

Ořez památných stromů odborně Praha

Památné a staré stromy a ořez ošetření v Praze

Hlavový řez a ostatní speciální řezy stromů

Hlavový řez stromu, také známý jako pásový nebo tvarový řez, je zahradnická technika, která se používá k ovlivnění tvaru a růstu stromu. Při hlavovém řezu se odstraňuje většina koruny stromu, čímž se vytváří rázová kročina mezi spodními větvemi a zbytkem stromu. Tímto způsobem je dosaženo požadovaného tvaru koruny.

Prořez stromů v Praze za dobrou cenu

Metoda přírodě blízkého prořezu stromu. Pražský prořez stromů

Přírodě blízký řez stromů

Moderní, a pro někoho kontroverzní, pojetí řezu stromů. Přírodě blízkým Řezem se odborník snaží věrohodně napodobit přírodní vlivy (ulomené větve po bouřce apod.), které stromy v přírodě tvarují. Tím se nenaruší přirozený vzhled stromu a může se tím i posílit funkce stromu jako biotopu (vznik dutin pro ptactvo, rozklad dřeva pro hmyz a houby a mnoho dalších). Provádí se jen v ojedinělých případech.

Rizikové kácení stromů

Naši odborníci jsou vybaveni veškerým zařízením potřebným pro bezpečné pokácení stromu. Pomocí stromolezecké techniky či jeřábu strom doslova rozebereme tak, aby nedošlo k žádným škodám. Kácíme stromy v blízkosti budov, hřišť, elektrických vedení apod. Pokácený strom odvezeme, nebo rozřežeme na kusy pro další využití.

Při řezu stromů se řídíme standardy AOPK ČR
(Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky)

Záruka odbornosti

Všechny arboristické práce by zájmu zdraví stromů měli vykonávat pouze profesionálové a kvalifikovaní odborníci. O rizikovém kácení to pak platí dvojnásob.

Proto jsme hrdí za náš certifikát ETW (European Tree Worker), který zaručuje tu nejvyšší odbornost potřebnou k rizikovému kácení stromů. To společně s naší 15letou praxí v Čechách i zahraničí zajistí hladký průbeh celého rizikového kácení pro vás i váš strom.