Poradna péče o stromy

Většina klientů nepotřebuje odborný posudek, ale stačí jim odborná konzultace.
Nejčastější dotazy a chyby týkající se ošetřování stromů jsme pro vás popsali níže,
máte-li jakýkoliv jiný dotaz ohledně ošetřování stromů,
a domluvte si konzultace v Praze a okolí zdarma, mimo hlavní město pak pouze za cestovné.

Výsadba stromů – časté chyby

K výsadbě stromu je vybrán nevhodný strom nebo stanoviště, přičemž následky špatné výsadby se mohou dostavit až v dospělosti stromu. Strom je nutné vybírat nejen podle vzhledu, ale především podle nároků, budoucí velikosti, bezpečnosti atd. Špatná výsadba stromu je často hlavní příčinou předčasného úhynu stromu, nutnosti strom pokácet či zbytečného utrácení za marnou záchranu stromu.

Strom je vysazen příliš hluboko nebo mělko – takový strom se může i několik let tvářit spokojeně, avšak často funguje pouze z rezerv (kvalitní zemina v balu, hnojivo, ornice), které mu byly dopřány při výsadbě.

Strom je nekvalitně ukotven – hrozí vývrat nebo budoucí poníčení nových kořínků. Při špatném ukotvění k opěrným sloupům se o ně strom odírá a znehodnocuje.

Povýsadbový řez je proveden špatně (ustřihnutý terminál, osříhání přiliš velkého množství větví,…). Strom nestříhejte pokud nevíte přesně jak!

Povýsadbová zálivka je příliš malá a strom uschne. K výsadbě jednoho stromu je potřeba až 100 litrů vody.

Řez stromů – časté chyby

Řez větví stromu je příliš rozsáhlý

To může vést k hladovění (a odumírání – infekci) kořenů a tím i k narušení celé statiky stromu. S radikálním řezem souvicí i následná nadměrná produkce tzv. výmladků (vertikálně rychle rostoucích větviček), které mohou být do budoucna staticky nebezpečné (nejsou kvalitně upevněny a vylamují se) a přinejmenším nevzhledné.

Řez stromů ve špatnou roční dobu

Existuje několik technologií řezu stromů. Doba vhodná k jejich provádění se může výrazně lišit. Řez stromu v nesprávnou dobu může zranit nejen strom, ale ještě i ohrozit živočichy žijící v něm. Příkladem je silná redukce koruny v aktivním období a ztráta velké části listového aparátu, nebo řez stromu v době hnízdění ptactva.

Řez větve na nesprávném místě

Řez větve na nesprávném místě zabraňuje správnému hojení rány a tím vytváří vstup pro choroby a škůdce. Najít správný úhel a místo řezu je občas obtížné i pro zkušené arboristy. Pokud se řez provede příliš daleko od hlavní větve (a nechá se tím pádem tzv. pahýl), strom nedokáže ránu zavalit. Tento pahýl je akorát dobrou potravou pro škůdce a houby, kteří pak lehce napadnou hlavní větev. Pokud se řez provede příliš u kmene (nebo hlavní větve), je ochranný mechanismus hlavní větve automaticky oslaben. Je nutné provést řez tak, aby se při řezání nikterak neodloupla kůra – tedy vždy provádět tzv. řez na třikrát.

Stromu jsou neodborně odstraněny kosterní větve(strom je tzv. Dekapitován)

Pokud jsou hlavní větve neodborně zakráceny na příliš slabou vedlejší větvičku, anebo na vůbec žádnou, mluvíme o takzvané dekapitaci stromu – odstranění hlavy stromu. Při dekapitaci dochází k porušení vnitřní rovnováhy stromu, následnému nekontrolovanému rašení výmladků(rychle rostoucích větviček) a oslabení kořenového systému stromu. Na konci takto uřízlích větví posléze vznikají nevzhledná“koštata“ a ze vnitř rozsáhlé dutiny…

(Přečtěte si celý článek o dekapitaci stromů).

Rizikové kácení stromů – nehody

Neodborné rizikové kácení a řezání stromů může způsobit zranění, smrt a škody na majetku!

Práce v korunách stromů a rizikové kácení stromů vyžaduje mnohaleté zkušenosti a specializované vybavení, které zajistí pracovníkovi a jeho okolí dostatečnou bezpečnost. Opravdový arborista dodržuje veškeré stanovené normy a je pojištěn proti případným nehodám. Každý rok umírá několik lidí, včetně stromolezců, kteří podceněli situaci a nedodrželi jednu z výše uvedených zásad. Nechte péči o Vaše stromy odborníkům! Prohlédněte si naše služby rizikového kácení stromů a ceník péče o stromy

Kdy a proč (ne)kácet strom

Kácení stromu je neopodstatněné

Vysoký, starý nebo nakloněný strom ještě neznamená nebezpečí! Jen odborník – arborista ví, kde na stromě hledat známky možného nebezpečí a jakou adekvátní péči stromu věnovat. Důležité je dávat si pozor na nekvalifikované arboristy – stromolezce, kteří Vám pod vidinou většího zisku pokácení doporučí a provedou, třeba i bez řádného povolení.

Pokud je strom pokácen bez řádného povolení nebo jinak poškozen (Např. ořezán na torzo), hrozí dotyčnému velmi tučná pokuta. Kdy a jak žádat o povolení, a kdy není povolení nutné se dočtete zde.

Rizikové kácení stromu je provedeno neodborně

  • Strom je pokácen bez řádné žádosti o povolení ke kácení
  • Strom je pokácen v době vegetace (1. duben až 15. říjen) aniž by byl bezprostředně ohrožující
  • Strom je pokácen době hnízdění ptactva aniž by bezprostředně ohrožoval své okolí
  • Při rizikovém kácení stromu dojde ke škodám na majetku či k ublížení na zdraví

Kdy je možno strom kácet bez povolení?

Dřeviny ohrožující život, zdraví nebo majetek značného rozsahu

Pokud dřevina bezprostředně ohrožuje život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, je možné ji okamžitě odstranit bez předchozí žádosti. Pokud se tak stane, je nutné nejpozději do 15ti pracovních dnů podat ohlášení o pokácení dřeviny na patřičný úřad. Doporučuje se před kácením zajistit podrobnou fotodokumentaci, odborný posudek nebo alespoň písemné svědectví dalších osob. 

Stromy s obvodem kmene do 80 cm

Pokud má strom obvod kmene do 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm od paty kmene) je možné ho pokácet bez povolení. To platí pro stromy na pozemcích fyzických a nově i právnických osob. Toto se však nevstavuje na strom, který je významným krajinářským prvkem, památným stromem, nebo je zvláště chráněný druh.

Keřová skupina o ploše do 40 m²

Je možno odstranit souvislou plochu keřů do rozlohy plochy 40 m². To platí pro stromy na pozemcích fyzických a nově i právnických osob. Toto se však nevstavuje na strom, který je významným krajinářským prvkem, památným stromem, nebo je zvláště chráněný druh.

Kácení stromu z pěstebních důvodů

Jde-li o kácení z důvodů pěstebních (obnova nebo výchovná probírka porostů, tzn. zásah je součástí způsobu jejich pěstování) či zdravotních (likvidace ohnisek chorob nebo škůdců, tzn. dřeviny trpí chorobami, popř. z jiných příčin zasychají a jejich léčení není možné nebo účelné), při údržbě břehových porostů (správa vodních toků), dále ke kácení v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy. V těchto případech je třeba podat orgánu ochrany přírody oznámení o kácení nejméně 15 dní před započetím kácení, kácet lze pouze v případě, že orgán ochrany přírody nezahájí v těchto 15 dnech správní řízení, kterým může zamýšlený zásah omezit či zakázat. (převzato z www.nppodyji.cz)

Kácení stromů Praha

Kde a jak podat žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les?

Důležité kroky při žádání o kácení

Jste-li fyzická osoba, pokud hodláte pokácet okrasný strom na Vašem pozemku – zahradě, o obvodu kmene nad 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm od paty stromu) od 1. listopadu 2014 je nutné nejprve zaslat na patřičný úřad žádost o povolení pokácení dřeviny mimo les, která musí obsahovat veškerou důležitou dokumentaci: Specifikace dřeviny – druh a velikost, situační zákres do mapového podkladu, doložení vlastnického vztahu výpisem z katastru nemovitostí, a návrh pro náhradní výsadbu (není nutné, ale doporučuje se). Stromy se mohou zpravidla kácet pouze v době vegetačního klidu tj. 15. říjen až 31. březen (to se může na různých OÚ lišit). Žádost podejte včas jelikož má daný úřad dle zákona lhůtu na vyjádření až 2 měsíce (ve zvláště složitých případech až 3 měsíce)! Nejpozději však podejte žádost 15 dní před plánovaným kácením. 

Tipy a rady

Důvody k pokácení stromu typu „stíní, pádá z něj listí, soused si to přeje, potřebuji dřevo na zimu“ apod. nejsou opodstatněné. Měli byste mít opravdu pádný důvod dřevinu pokácet. Pokud si nejste s Vaším případem jisti, obraťtě se na nás. Rádi s Vámi věc skonzultujeme. Bohužel/bohudík úředník je také jen člověk, a proto se mohou rozhodnutí v odlišných obcích výrazně lišit. Není na škodu si před zažádáním o kácení na úřad zavolat nebo zajít a předběžně se informovat. Nekácejte strom bez povolení! Mimo ztrátu stromu tím můžete uškodit i vzácným organizmům žijícím uvnitř stromu, a v neposlední řadě i své peněžence (viz. pokuty za kácení).

Pokuty za kácení bez povolení či poškození dřeviny

Za pokácení stromu nebo velké skupiny keřů bez povolení nebo poškození dřeviny ( Např. silné sesazení koruny) může orgán ochrany přírody udělit tomu kdo škodu způsobil pokutu 20 000 kč za strom, nebo 100 000 kč za skupinu stromů. Právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti přitom hrozí pokuta až 1000 000 Kč!

Dekapitace stromů a její problematika

Řekněte STOP řezání hlav stromů. Každý kvalifikovaný arborista ví, že i stromy mají své hlavy, které lze šetrně odstranit pouze odborným řezem.

Přečtěte si o tom více v našem článku