Rizikové kácení

Stromy se často nachází v blízkosti domů, elektrických vedení apod.
Proces rizikového kácení stromu by tak měl být prováděn odborníkem se nutnými
znalostmi a zkušenostmi, který zajistí bezpečný průběh kácení.

Rizikové kácení nechte na profesionálech

Při poptávce kácení se ujistěte, že má daná firma platné pojištění, certifikáty ETW nebo ČCA a osvědčení o provádění výškových prací a prací s motorovou pilou! 
My jimi disponujeme a považujeme je za zásadní pro vykonávání tento typ prací.

Kácení stromů Praha

Jak rizikové kácení probíhá?

Každé rizikové kácení začíná konzultací, kterou v Praze a okolí poskytujeme zdarma, mimo hlavní město pak pouze za cenu dopravy. Následovat může odborný posudek nebo již vystavené povolení k pokácení stromu, bude-li shledáno jako ideální řešení situace.

Kácení stromů Praha

Postup Kácení

Nejprve na strom nainstalujeme stromolezecké lano, vyšplháme nahoru a strom postupně odřezáváme, dokud z něj nezbyde kus, který je již možné pokácet klasickým kácením ze země. Težší varianta rizikového kácení nastává, pokud jsou pod stromem předměty, na které nesmějí řezané větve padat. Kácený strom se pak musí postupně spouštět speciálním vybavením na rizikové kácení stromů (lana, kladky, „spouštěcí buben“ atd.).

Pokud je strom v katastrofickém stavu a z bezpečnostních důvodů se na něj nedá vylést, ke kácení použijeme Vysokozdvižnou plošinu nebo jeřáb (tzv. rizikové kácení stromů jeřábem). Tato verze kácení je samozřejmě cenově nejnákladnější.

kácení stromů

Při hodnocení stavu stromů se řídíme standardy AOPK ČR
(Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky)

Záruka odbornosti

Všechny arboristické práce by zájmu zdraví stromů měli vykonávat pouze profesionálové a kvalifikovaní odborníci. O rizikovém kácení to pak platí dvojnásob.

Proto jsme hrdí za náš certifikát ETW (European Tree Worker), který zaručuje tu nejvyšší odbornost potřebnou k rizikovému kácení stromů. To společně s naší 15letou praxí v Čechách i zahraničí zajistí hladký průbeh celého rizikového kácení pro vás i váš strom.